Vuokrasopimus VNK/2024/4

« Raha-asiainvaliokunta 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa koskien Säätytalon peruskorjausta ja vuokrausta

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Esitys koskee Säätytalossa tehtävää peruskorjausta osoitteessa Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki. Hanke sisältää julkisivujen korjauksen, vesikaton, talotekniikan ja iv-koneiden uusimisen. Sähköistys ja rakennusautomaatio uusitaan vastaamaan nykykäyttöä. Sisätilojen katto-, seinä- ja lattiapinnat sekä täydentävät rakennusosat kunnostetaan pääosin konservoiden. Tarkoituksena on myös uudistaa valtioneuvoston edustustiloja palveleva keittiökokonaisuus nykyaikaiseksi. Säätytalon puisto kunnostetaan osana hanketta. Lisäksi uusitaan turvatekniikka tarpeellisilta osin sekä parannetaan rakennuksen esteettömyyttä.

Peruskorjaustyö on käynnistynyt syyskuussa 2023 ja tilat ovat käytössä lokakuussa 2025.

Investointi toteutetaan eduskunnan vahvistaman Senaatti-kiinteistöjen investointikehyksen puitteissa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on tehnyt hankkeesta investointipäätöksen 20.6.2023.

Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi hallintosopimuksen tekemistä Senaatti-kiinteistöjen ja valtioneuvoston kanslian välillä koskien Säätytalon peruskorjausta ja vuokrausta.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.