Ministerityöryhmät VNK/2024/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvosto vapauttaa ylitarkastaja Sari Virran liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmän pääsihteerin tehtävästä. Virran tilalle pääsihteeriksi määrätään neuvotteleva virkamies Minttu Korsberg opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa ylitarkastaja Sari Virran liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ministerityöryhmän pääsihteerin tehtävästä ja määrää hänen tilalleen neuvotteleva virkamies Minttu Korsbergin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.