Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2023/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.1.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.