Ministerien sidonnaisuudet VNK/2024/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

VN 6/2023 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Arno Liukko, p. +358 295 160 175

Asia

Ministerien ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.