Viran täyttäminen VNK/2024/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikön virkaan kauppatieteiden maisteri Maija Strandbergin ajalle 1.2.2024 - 31.1.2029

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.