Pääomittaminen VNK/2024/10

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionyhtiön pääomittaminen

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Johtava asiantuntija Mia Rainio, p. +358 295 160 902

Asia

Päätöksellä valtioneuvosto oikeuttaisi valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta tekemään 30 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen valtion kokonaan omistamaan Suomen Malmijalostus Oy:öön.

Esitys

Valtioneuvosto oikeuttaa valtioneuvoston kanslian Suomen valtion puolesta tekemään 30 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen valtion kokonaan omistamaan Suomen Malmijalostus Oy:öön (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.