Viran täyttäminen VNK/2024/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen viiden vuoden määräajaksi

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan valtiotieteiden maisteri Tuuli-Maaria Aallon 18.3.2024 lukien viiden vuoden määräajaksi 17.3.2029 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.