Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaan nimeäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 13.9.2023 13.00

Ministerityöryhmien pääsihteerien ja sihteeristöjen määrääminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan nimittäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2023 13.00