Arktinen Suomi

Suomi on ja on aina ollut arktinen maa. Arktisuus on käsitteenä paljon muutakin kuin maantieteellinen pohjoinen sijainti. Se tarkoittaa myös osaamista ja luovuutta, korkeaa elintasoa, toimivaa infrastruktuuria, puhtaaseen luontoon nojaavia elämänarvoja sekä kykyä ratkoa erilaisia ongelmia.

Arktisuus on Suomessa läsnä kaikkialla yhteiskunnassa, vaikka suomalaiset itse eivät sitä välttämättä huomaa. Arktisuus on elämäntapa, joka kumpuaa pohjoisen luonnon rikkauksista. Suomalainen design ja arkkitehtuuri ovat syntyneet luonnon innoituksesta, valosta ja pimeydestä. Hiljaisuus, puhdas ilma sekä metsien ja vesistöjen antimet ovat nekin arktista satoa.

Toisistaan poikkeavat vuodenajat korostavat yhteiskunnan arktista muuntautumiskykyä. Vahvat luonnonilmiöt ovat kehittäneet luovuutta ja sitkeyttä. Korkea koulutustaso, perusturvallisuus, pohjoismainen demokratiaperinne sekä oikeusvaltion ja tasa-arvon periaatteet ovat suomalaisen yhteiskunnan tukipilareita.

Arktisuus tarkoittaa Suomelle kasvua ja kilpailukykyä muun muassa cleantechin ja biotalouden aloilla. Osaaminen mahdollistaa myös varsin mittavankin matkailun arktisessa Suomessa. Kaikessa toiminnassa halutaan kuitenkin kunnioittaa luontoa ja alkuperäiskansoja.

Tämän päivän osaamiseen liittyy myös digitaalisuus, innovaatiot ja korkean teknologian sovellukset. Robotisaatio ja tekoäly voivat olla tulevaisuuden keinoja ratkaista arktisen alueen ongelmia.  Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimushankkeisiin sisältyy myös arktista tutkimusta. Suomessa toteutetaan muutenkin laajasti arktista tutkimusta ja koulutusta korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri tieteenaloilla

Lisätietoja: Arctic Finland