Arktinen yhteistyö

Arktista yhteistyötä tehdään useilla eri tasoilla. Kansallisesti keskeinen toimija on valtioneuvoston kanslian asettama arktinen neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen keskeisiä suomalaisia arktisia toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävä on tukea ja vahvistaa Suomen arktista politiikkaa, edistää sen tavoitteita, tehdä tunnetuksi arktisia kysymyksiä ja kirkastaa arktista identiteettiä.

Neuvottelukunta keskustelee säännöllisesti kansainvälistä arktista politiikkaa koskevista kysymyksistä, kuten Arktisen neuvoston Suomen puheenjohtajuuskaudesta ja EU:n arktisesta politiikasta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri.

Arktisen neuvoston ohella keskeisiä kansainvälisiä yhteiselimiä ovat Barentsin euroarktinen neuvosto ja Barentsin alueneuvosto.

Myös Euroopan unionissa kiinnitetään kasvavaa huomiota arktisiin kysymyksiin. Samoin Pohjoismaiden ministerineuvoston toiminta tukee Arktisen neuvoston työtä. Norjan ja Venäjän kanssa Suomella on kahdenvälinen arktinen kumppanuus.

Lisätietoja kansainvälisestä arktisesta yhteistyöstä | ulkoministeriö

Arktinen neuvottelukunta