Statsministern sammankallar ett diskussionsmöte kring lösningar och konkreta åtgärder för att stävja klimatförändringen

Statsrådets kommunikationsavdelning 4.12.2018 13.00 | Publicerad på svenska 4.12.2018 kl. 13.44
Pressmeddelande 573/2018

Det behövs fler och snabbare klimatgärningar överallt i världen för att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader. Totalt 150 inflytelserika personer från olika samhällssektorer kommer att diskutera finländska klimatgärningar vid ett seminarium som initierats av statsminister Juha Sipilä. Seminariet ordnas i Ständerhuset i Helsingfors den 10 december.

”Finland har goda möjligheter att bli en allt större aktör i klimatfrågor. Genom forsknings- och utvecklingsverksamhet tar vi fram lösningar i världsklass som gynnar kommande generationer. På seminariet fokuserar vi på konkreta åtgärder och får höra framstående experter tala. Seminariet är ett bidrag till mitt initiativ för att nå samförstånd över valperioderna och partigränserna när det gäller Finlands klimatpolitik”, berättar Sipilä.

Akademikern Markku Kulmala från Helsingfors universitet håller det första expertanförandet på seminariet Suomalaisia ilmastotekoja – Enemmän ja nopeammin (Fler och snabbare finländska klimatgärningar). Kulmala kommer att tala om ett övergripande internationellt system för identifiering av exempelvis kolsänkor. Diskussionen fortsätter med ett anförande av Mari Pantsar, som är direktör på Sitra. Pantsar kommer att tala om skalbara lösningar för att bekämpa klimatförändringen. Hon presenterar befintliga tekniska lösningar och deras inverkan på begränsningen av klimatförändringen.

På seminariet lanseras dessutom statsrådets kanslis tjänst Sitoumus 2050, som är avsedd för medborgare. I tjänsten kan var och en utarbeta en personlig plan och förbinda sig att halvera sitt koldioxidavtryck. Tjänsten grundar sig på Sitras livsstilstest som har tagits över 500 000 gånger. Ledande sakkunnig Anu Mänty från statsrådets kansli presenterar den nya tjänsten.

Mika Anttonen, som är ordförande för St1:s styrelse, kommer att tala om klimatåtgärders genomslag och skalbarhet. Det räcker inte med kolneutralitet enbart i Finland eller i EU, utan kolneutralitet ska vara ett mål även på globalt plan. Varmas verkställande direktör Risto Murto håller det sista expertanförandet med temat investering och klimatförändring.

Temat klimatgärningar diskuteras även i grupper. Moderatorer för grupperna är Pertti Korhonen, ordförande för direktionen för Business Finland, Saara Vauramo, miljödirektör i Lahtis stad, och Mika Leskinen, chef för ansvarsfulla investeringar på S-Banken.

Diskussionen leds av statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski.

Seminarieprogrammet (på finska)

Följ seminariet i direktsändning på adressen vn.fi/live och i sociala medier under hashtaggarna #ilmastotekoja och #ilmastonmuutos.

Ytterligare information: Susanna Perko, specialsakkunnig, tfn 050 570 7591, och Kari Jääskeläinen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 544, statsrådets kansli