Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi

Käynnissä

Toteuttajat

KPMG Oy, Etlatieto Oy, Vantage Consulting Oy

Rahoitussumma

149 200 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 7/2018–9/2019

Valtion omistajapolitiikassa ja omistajaohjauksessa tapahtui merkittäviä muutoksia noin 10 vuotta sitten, kun markkinaehtoisesti toimivien yritysten omistajaohjaus keskitettiin valtioneuvoston kansliaan. Uudistuksen keskeinen motiivi oli omistajaohjauksen eriyttäminen sääntely- ja viranomaistehtävistä. Tavoitteena oli myös yhdenmukaistaa omistajaohjauksen valmistelua ja toteuttamista. Tietotarpeena on tuottaa arviointitietoa vuoden 2004 jälkeen harjoitetun omistajapolitiikan ja omistajaohjaukseen tehtyjen uudistusten onnistuneisuudesta yleisesti sekä suhteessa asetettuihin muutokselle asetettuihin tavoitteisiin.

Tämän hankkeen tarkoituksena on arvioida vuoden 2004 jälkeen harjoitetun omistajapolitiikan ja omistajaohjaukseen tehtyjen uudistusten onnistuneisuutta yleisesti ja suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin päämääränä on tuottaa analyyttistä tietoa omistajapolitiikan ja -ohjauksen edelleen kehittämiselle. Kehittävä arviointiote sidotaan tässä yhteydessä myös kansainväliseen verrokkimaiden tarkasteluun. Arvioinnin neljä keskeistä osa-aluetta ovat:

  1. Valtion yritysomistusten ja omistajapolitiikan kehitys 
  2. Omistajapolitiikan toimeenpano
  3. Omistajapolitiikan tuloksellisuus ja vaikutukset
  4. Omistajapolitiikan ja -ohjauksen kehittäminen

Ota yhteyttä:

Henrik Pekkala, KPMG Oy, p. 040 535 5638, etunimi.sukunimi(at)kpmg.fi

Valtion omistajaohjauksen muutosten vaikutusten arviointi

Yhteyshenkilö ministeriössä