Arviointineuvosto pelastuslain muutoksesta: vaikutusarvio pääosin asianmukainen mutta määrällisiä vaikutusarvioita tulisi lisätä

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.4.2018 13.01
Uutinen 16/2018
Arviointineuvosto pelastuslain muutoksesta: vaikutusarvio pääosin asianmukainen mutta määrällisiä vaikutusarvioita tulisi lisätä

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnosta pelastuslain muuttamisesta tulisi täydentää esittämällä tarkemmat arviot vaikutuksesta nuohouspalvelujen tarjontaan ja kysyntään sekä nuohouksen hintoihin. Arvioinnissa tulisi hyödyntää enemmän tietoja ja kokemuksia alueilta, joissa piirinuohouksesta on luovuttu jo aiemmin.

Lakiesitysluonnoksen keskeinen tavoite on rakennusten paloturvallisuuden edistäminen. Tavoitteena on myös keventää nuohoustoimintaa koskevaa sääntelyä, joka vaikeuttaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea.

Lakiesitysluonnoksesta ilmenevät tyydyttävästi lainsäädännön nykytila, esityksen tavoitteet ja keskeiset kohderyhmät. Esitysluonnoksesta saa myös kuvan ehdotettavien toimenpiteiden keskeistä vaikutusmekanismeista ja -kanavista.

Esityksen vaikutuksista esitetään lähinnä laadullisia arvioita. Käytettävissä olevat tiedot olisivat kuitenkin mahdollistaneet tarkemmatkin kuvaukset ja arviot toiminnan ja vaikutusten mittaluokasta. Esitysluonnosta tulisi täydentää lisäämällä määrällisiä arvioita vaikutuksista vaihteluvälejä hyödyntäen. Määrällisessä arvioinnissa tulisi hyödyntää tietoja ja kokemuksia alueilta, joissa piirinuohouksesta on luovuttu jo aiemmin.

Arviointineuvosto katsoo lisäksi, että esitysluonnoksessa pitäisi käsitellä tarkemmin toimintavaihtoehtoja tilanteessa, jossa markkinaehtoista tarjontaa ei esimerkiksi joillain harvimmin asutuilla alueilla syntyisi.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 13.4.2018