Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU hakee palvelukseensa tietotekniikan asiantuntijoita

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2020 9.20
Tiedote 17/2020

Oletko tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija ja haluat tehdä työtä Euroopan tulevaisuuden eteen? Euroopan komissio hakee nyt palvelukseensa kokeneita asiantuntijoita ja hallintoavustajia. Valtaosa tehtävistä on Luxemburgissa ja muutamia myös Brysselissä.

Haussa on tällä hetkellä 4 vuoden määräaikaisia tehtäviä asiantuntijoille sekä hallintoavustajille seuraavilla aloilla 1) kehittynyt teknologia: suurteholaskenta 2) kehittynyt teknologia: kvanttiteknologiat 3) data-analyysi ja datatiede 4) virtuaalinen työtila, toimistoautomaatio ja mobiili tietotekniikka 5) tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus 6) tietotekniikan infrastruktuuri ja pilvipalvelut.

Asiantuntijat (palkkaluokka AD 8) määrittelevät ja panevat täytäntöön uusia tieto- ja viestintätekniikan alan strategioita tai alaa koskevia komission painopisteitä, muuntavat liiketoiminnallisia tarpeita tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuiksi ja työskentelevät tilastotietojen ja ison datan parissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen ylläpito, sidosryhmäsuhteiden hallinnointi ja osallistuminen kokouksiin teknisenä asiantuntijana.

Hallintoavustajat (palkkaluokka AST 4) tukevat tietotekniikkahankkeiden täytäntöönpanoa osallistumalla ratkaisujen suunnitteluun, laatimalla liiketoimintaeritelmiä ja avustamalla talousarvio- ja resurssisuunnittelussa. Heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa tilastotietojen ja ison datan lähteiden analysointi ja käsittely sekä osallistuminen tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen kehittämiseen ja täytäntöönpanoon ja katsausten ja esitysten laatimiseen.

Koulutusvaatimuksena korkeamman palkkaluokan (AD 8) asiantuntijatehtävissä on vähintään nelivuotinen yliopistotason opintoja vastaava koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään yhdeksän vuoden työkokemus tieto- ja viestintätekniikan alalta. Vaihtoehtoisesti hakijalla voi myös olla vähintään kolmivuotinen yliopistotason opintoja vastaava koulutus ja sen jälkeen hankittu vähintään kymmenen vuoden työkokemus tieto- ja viestintätekniikan alalta.

Hallintoavustajien (palkkaluokan AST 4) tehtävissä koulutusvaatimuksena on vähintään kaksivuotinen keskiasteen jälkeinen koulutus ja tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus tieto- ja viestintätekniikan alalta. Vaihtoehtoisesti hakijalla voi myös olla ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään yhdeksän vuoden työkokemus tieto- ja viestintätekniikan alalta.

Hakijan tulee olla EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä (esim. suomi tai ruotsi) sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia