FI SV

EU-ministerivaliokunnassa EMU:n kehittäminen

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.11.2018 13.17
Tiedote 569/2018
EU-ministerivaliokunnassa EMU:n kehittäminen

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 30. marraskuuta Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) kehittämisen tilannekuvaa ja linjasi Suomen kantoja useisiin neuvostoihin.

EMU:n kehittäminen jatkuu maanantaina 3. joulukuuta euroryhmässä, joka valmistelee joulukuussa kokoontuvaa eurohuippukokousta. Eurohuippukokouksessa on määrä päättää joistakin sisällöllisistä ja prosessuaalisista periaatteista koskien pankkiunionin loppuunsaattamista ja Euroopan vakausmekanismin kehittämistä, sekä antaa mahdollisesti jatkomandaatti euroryhmälle edellä mainituista aiheista. Eurohuippukokous keskustellee myös mahdollisesta yhteisestä euroalueen budjetista esimerkiksi Saksan ja Ranskan hiljattain julkaistun yhteishahmotelman perusteella.

Tiistaina 4. joulukuuta kokoontuvassa ECOFIN-neuvostossa pyritään pääsemään sopuun digiverotuksesta. Suomi suhtautuu kielteisesti puheenjohtajamaan kompromissiesitykseen. Suomi katsoo, että työtä tulee jatkaa globaalilla tasolla OECD:ssa. Lisäksi ECOFIN-neuvostossa pyritään vahvistamaan sopu pankkipaketista, joka sääntelisi pankkien taloudellista asemaa. Pankkipaketti on tärkeä elementti riskien vähentämisen edistämiseksi. ECOFIN-neuvosto saa myös katsauksen ongelmaluottojen vähenemisestä sekä yhteisen talletussuojan teknisistä neuvotteluista. Euroryhmässä käsitellään lisäksi myös muun muassa jäsenmaiden talousarvioehdotuksia, Italia mukaan lukien.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös ehdotusta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutumisrahastoa koskevan asetuksen muuttamiseksi sekä linjasi lisäksi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Liikenne- ja televiestintäneuvosto 3.–4.12.
  • Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 6.–7.12.
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajaneuvosto 6.–7.12.

Liikenneneuvostossa on tavoitteena saavuttaa neuvoston yleisnäkemys liikkuvuuspaketin ehdotuksista koskien markkinoille pääsyä ja sosiaalisia kysymyksiä sekä yhdistettyjä kuljetuksia. Oikeus- ja sisäasiainneuvostossa tavoitteena on hyväksyä osittainen yleisnäkemys eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevasta asetusehdotuksesta. Neuvostossa on myös tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys asetusehdotuksesta sähköistä todistusaineistoa rikosasioissa koskevista eurooppalaisesta esittämismääräyksestä ja säilyttämismääräyksestä. Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa pyritään yleisnäkemykseen Euroopan työviranomaista koskevasta asetusehdotuksesta. Terveysasioissa on tarkoitus hyväksyä ehdotus neuvoston rokotussuosituksiksi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia