FI SV

EU-ministerivaliokunnassa EU:n kauppapolitiikka ja EMA

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.10.2017 10.50
Tiedote 453/2017
EU-ministerivaliokunnassa EU:n kauppapolitiikka ja EMA

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina 6. lokakuuta Suomen kantoja EU:n ajankohtaisiin kauppapolitiikan kysymyksiin ja useisiin neuvostoihin. Lisäksi ministerivaliokunta sai katsauksen Suomen kampanjan etenemisestä Euroopan lääkevirasto EMA:n saamiseksi Helsinkiin.

EU-ministerivaliokunta linjasi, että EU:n kauppapolitiikan osalta Suomen tavoitteena on jatkossakin mahdollisimman vapaan viennin, tuonnin sekä investointien mahdollistaminen. Tämä on edellytys Suomen kaltaisen pienen ja avoimen talouden menestymiselle kansainvälisessä kilpailussa. Ministerivaliokunta käsitteli asiaa komission puheenjohtaja Junckerin vuotuisen unionin tilaa koskevan puheen pohjalta.

Suomen tavoitteena on saavuttaa ympäristöneuvostossa (13.10.) yleisnäkemys kahdesta keskeisestä Pariisin ilmastosopimusta toimeenpanevasta säädöksestä, jotka ovat LULUCF (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous) ja taakanjako. Suomi pyrkii siihen, että Suomi voi edelleen käyttää metsää asettamiensa tavoitteiden mukaisesti kestävyyden rajat huomioiden.

EU-ministerivaliokunta sai myös sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan katsauksen siitä, miten STM:n vetämä kamppanja EU:n lääkeviraston saamiseksi Suomeen etenee. 

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

Euroryhmä ja ECOFIN 9.-10.10.
Maatalous- ja kalastusneuvosto 9.10.
Oikeus- ja sisäasiainneuvosto 12.-13.10.
Epävirallinen kauppaministerien kokous 13.10.

ECOFIN-neuvostossa esillä on komission esitys lopulliseksi ALV-järjestelmäksi sekä verotus digitaalisilla sisämarkkinoilla. Euroryhmä keskustelee Euroopan vakausmekanismin (EVM) roolista EMU:n syventämisessä.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa päätetään Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2018.

Oikeusministerit hyväksyvät asetuksen, jolla perustetaan Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO). Sisäministerit keskustelevat komission sisärajavalvontaa koskevasta asetusmuutosehdotuksesta ja muuttoliikkeestä.

Epävirallisen kauppaministerien kokouksen keskeisin aihe on komission kauppapaketti ja Euroopan komission puheenjohtaja Junckerin linjapuheen muut kauppaan liittyvät elementit.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia