EU-ministerivaliokunnassa EU:n tavoite hiilineutraaliudesta

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.12.2018 10.53
Tiedote 577/2018

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 5. joulukuuta Euroopan komission tiedonantoa EU:n strategisesta pitkän aikavälin visiosta vauraasta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta sekä linjasi Suomen kantoja neuvostoihin.

EU:n strategisen pitkän aikavälin päästövähennysstrategian osalta Suomi yhtyy komission käsitykseen siitä, että EU:n tulee pyrkiä nettonollapäästöihin eli hiilineutraaliuteen vuonna 2050. Suomi pitää tärkeänä, että EU pyrkii rajoittamaan lämpötilan nousun puoleentoista asteeseen ja toimittaa päästövähennysstrategian YK:lle vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan toimia kaikilta sektoreilta. Ilmastonmuutokseen varautumisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia, mutta tämä edellyttää investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin ja teknologioihin.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto (10.12.)
  • Yleisten asioiden neuvosto (11.12.)

Ulkoasiainneuvosto käsittelee EU:n ja Afrikan yhteistyötä. Lisäksi asialistalla on Ukrainan tilanne, Iran, Länsi-Balkan ja Venezuela. Yleisten asioiden neuvosto valmistelee joulukuun Eurooppa-neuvostoa, käy periaatekeskustelun tulevasta rahoituskehyksestä sekä hyväksyy tulevien puheenjohtajamaiden eli Romanian, Suomen ja Kroatian trio-ohjelman. Lisäksi neuvosto jatkaa Puolan kuulemista maan oikeusvaltiotilanteesta ja vaihtaa ajatuksia unionin yhteisistä arvoja ja Unkaria koskevasta ehdotuksesta.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia