FI SV

EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvoston seuranta ja rahoituskehykset

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.7.2018 15.15
Tiedote 344/2018
EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvoston seuranta ja rahoituskehykset

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan torstaina 5. heinäkuuta kesäkuun Eurooppa-neuvoston ja eurohuippukokouksen jatkotoimia sekä EU:n seuraavaan rahoituskehykseen kytkeytyviä sektorikohtaisia lainsäädäntöehdotuksia. Viime viikon lopulla pidetty Eurooppa-neuvosto käsitteli muuttoliikettä, EU:n turvallisuuden ja puolustuksen kehittämistä sekä talouden ja työllisyyden edistämistä.

Muuttoliikkeen osalta Eurooppa-neuvosto sopi uudesta lähestymistavasta mereltä pelastettujen osalta. Tässä yhteydessä kehotettiin neuvostoa ja komissiota tarkastelemaan pikaisesti EU:n ulkopuolelle perustettavien alueellisten maihinnousupisteiden mallia tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien kolmansien maiden ja UNCHR:n ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön kanssa. Lisäksi tavoitteena olisi perustaa EU:n täydellä tuella ja vapaaehtoisuuden pohjalta EU:n alueelle valvottuja keskuksia, joissa nopeasti eroteltaisiin laittomat muuttajat ja kansainvälistä suojelua tarvitsevat noudattaen kaikilta osin kansainvälistä oikeutta.

Eurohuippukokous saavutti perjantaina edistymistä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisessä. Tulokset vastaavat hyvin Suomen kantoja.

Ministerivaliokunta käsitteli tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen liittyen EU:n ulkosuhderahoituksen uudistamista, meri- ja kalatalousrahastoa sekä liikenne-, energia- ja digitaalialan hankkeita koskevaa Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälinettä. Lisäksi käsittelyssä olivat asetusehdotukset Erasmusta, Luovaa Eurooppaa sekä solidaarisuusjoukkoja koskeviksi rahoitusohjelmiksi. Rahoituskehyksiin liittyen EU-ministerivaliokunta käsitteli myös sotilaallista liikkuvuutta ja Euroopan puolustusrahastoa.                                                       

Kokouksessa keskusteltiin myös komission kertomuksesta EU:n palveluksessa olevan henkilöstön maantieteellisen tasapainon toteutumisesta. Suomi on tyytyväinen komission lähestymistapaan, jossa asetettaisiin kunkin jäsenmaan kansalaisille henkilöstömäärän vähimmäisosuus ja määriteltäisiin korjaavia toimia merkittävän maantieteellisen epätasapainon tapauksessa.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319 ja pääministerin erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833, valtioneuvoston kanslia