FI SV

EU-ministerivaliokunta käsitteli Kreikan rahoitustukiohjelman toista väliarviota

19.5.2017 9.00
Tiedote 249/2017

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 19. toukokuuta Suomen kantoja Kreikan rahoitustukiohjelman (EVM) toisen väliarvion hyväksymiseen ja velkahuojennuksiin. Euroryhmä tulee käsittelemään Kreikan rahoitustukiohjelman toista väliarviota kokouksessaan 22.5. Suomi katsoo, että edellytyksenä väliarvion hyväksymiselle ja siihen liittyvän lainaerän maksamiselle on, että euroryhmä tai euroryhmän työryhmä voivat todeta ohjelman etenevän sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Suomi ei kuitenkaan hallitusohjelman mukaisesti ole valmis hyväksymään ratkaisuja, joissa Suomen vastuut kasvavat.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

  • Yleisten asioiden neuvosto 22.5.
  • Euroryhmä ja
  • ECOFIN 23.5.
  • Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 22.–23.5.
  • Epävirallinen maatalous- ja kalastusministerikokous 21.–23.5.

Yleisten asioiden neuvostossa aiheena on Britannian EU-eroneuvottelut. Neuvosto tekee päätöksen, jolla annetaan lupa eroneuvottelujen aloittamiseen, nimetään komissio virallisesti unionin neuvottelijaksi ja hyväksytään ensimmäiset yksityiskohtaiset neuvotteluohjeet. Lisäksi neuvosto päättää työryhmän perustamisesta eroneuvottelujen seurantaa ja ohjausta varten.

ECOFIN-neuvoston aiheita ovat EU-valtioiden välisten kansainvälisten verotusta koskevien riitojen ratkaisua koskevat säännöt ja yhteistä yhteisöveropohjaa koskevat ehdotukset.

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto tavoittelee yhteistä näkemystä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä. Lisäksi neuvosto hyväksynee päivitetyn eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä koskevan suosituksen ja EU:n urheilualan työsuunnitelman. Neuvostossa keskustellaan myös nuorten kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun tulevaisuudesta.

Epävirallisessa maatalous- ja kalastusministerikokouksessa keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja vesivaroista EU:n maatalouden haasteina.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia