FI SV

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja muuttoliikkeen rahoitukseen

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.6.2017 9.53
Tiedote 284/2017

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 9. kesäkuuta Suomen ennakkovaikuttamista EU:n seuraavaan, vuonna 2021 alkavaan rahoituskehykseen, erityisesti muuttoliikkeen rahoituksen osalta. EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) asetetaan Euroopan unionin vuotuisille talousarvioille enimmäiskatto.

Suomen näkemyksen mukaan, koheesiovaroja tulisi kohdentaa nykyistä enemmän muuttoliikkeen aiheuttamiin kustannuksiin ottaen huomioon, että osa jäsenmaista on joutunut kantamaan merkittävän osan näistä kustannuksista. Suomi pitää tärkeänä, että EU-rahoituksella kompensoidaan riittävästi uudelleensijoittamista, tehokkaita paluutoimia ja kotouttamista.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 12.6.
  • Euroryhmä ja ECOFIN 15.–16.6.
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvosto 15.6.–16.6.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa tärkeimpänä asiakohtana on luomuasetus, jonka osalta jäsenmailta odotetaan kannanottoa siihen, tuleeko kolmikantakantaneuvotteluja edelleen jatkaa.

Euroryhmä jatkaa Kreikan rahoitustukiohjelman toisen väliarvion käsittelyä. Tavoitteena on, että euroryhmä pääsisi yhteisymmärrykseen toisesta väliarviosta ja siihen liittyvästä lainaerästä. Ecofin-neuvoston keskeisiä aiheita ovat pankkiunioni ja terrorismin rahoituksen estäminen sekä sähköisten julkaisujen alennettu ALV-kanta.

Työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysneuvostossa esillä on lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia