FI SV

EU-minvassa Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvä trio-ohjelma ja taloutta

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.11.2018 10.03
Tiedote 521/2018
EU-minvassa Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvä trio-ohjelma ja taloutta

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 9. marraskuuta muun muassa EU:n kehitystä ohjaavien ohjelmien valmistelua sekä pankkien kriisinratkaisua.

EU-ministerivaliokunta sai katsauksen niin kutsutun trio-ohjelman valmistelusta. Tulevien peräkkäisten EU:n puheenjohtajamaiden eli Romanian, Suomen ja Kroatian 18 kuukauden ohjelma hyväksytään yleisten asioiden neuvostossa joulukuussa. Suomen puhtaasti kansalliset tavoitteet kirjataan erilliseen Suomen puheenjohtajuusohjelmaan. Suomi osallistuu hyvin aktiivisesti myös kesäkuussa hyväksyttävän unionin viisivuotisohjelman koostamiseen. Suomi aloittaa sen jalkauttamisen puheenjohtajakaudellaan.

EU-ministerivaliokunta käsitteli lisäksi komission työohjelmaa vuodelle 2019 sekä komission tiedonantoa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vahvistamisesta.

EU-ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen ajankohtaisista Euroopan talous- ja rahaliittoa (EMU) koskevista kysymyksistä sekä linjasi Suomen toimintalinjan koskien maksuvalmiusrahoitusta pankkien kriisinratkaisussa. EU-ministerivaliokunta katsoo, että pankkien kriisinratkaisuun liittyen ei ole tarvetta perustaa uusia ulkopuolisia järjestelyitä nykyisen yhteisen kriisinratkaisumekanismin rinnalle.  

EU-ministerivaliokunta hyväksyi myös Suomen kannat 12. marraskuuta järjestettävään yleisten asioiden neuvostoon sekä 16. marraskuuta pidettävään budjetti-Ecofin -neuvostoon, jonka tavoitteena on sopia EU:n vuoden 2019 talousarvioista. Yleisten asioiden neuvosto puolestaan keskustelee EU:n tulevasta rahoituskehyksestä, käy vuosittaisen oikeusvaltiovuoropuhelun ja saa tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta sekä Unkaria ja yhteisiä arvoja koskevasta ehdotuksesta.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia