FI SV EN

Eurooppa-neuvosto: Eurooppa tarvitsee vahvemmat sisämarkkinat

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.3.2019 16.39
Tiedote 172/2019
Eurooppa-neuvoston jäsenet ryhmäkuvassa

Eurooppa-neuvosto vaatii unionilta ja jäsenmailta toimia sisämarkkinoiden vahvistamiseksi. Keskeistä on kehittää etenkin palvelu- ja digitaalitaloutta. Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 21.– 22. maaliskuuta 2019.

”EU ei ole onnistunut ottamaan sisämarkkinoistaan kaikkea hyötyä irti. Tästä syystä Suomi teki yhdessä 16 muun EU-maan kanssa aloitteen jatkotyön painopisteistä”, pääministeri Juha Sipilä sanoo.

”Suomen linja sai tänään kannatusta Eurooppa-neuvostossa. Vahvat ja kilpailuun perustuvat sisämarkkinat ovat sekä työllisyyden että teollisuutemme ja yritystemme etu”, pääministeri Sipilä painottaa.

Suomi edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Eurooppa-neuvosto vahvisti sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimukseen. Maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehostettava. EU:n neuvoston tulee vauhdittaa työtään EU:n pitkän aikavälin strategian luomiseksi. Strategian on määrä olla valmis vuoteen 2020 mennessä.

”Suomi on valmis viemään EU:n ilmastopolitiikkaa kunnianhimoisempaan suuntaan. EU:n pitkän aikavälin strategia on saatava valmiiksi puheenjohtajakaudellamme”, pääministeri Sipilä kertoo.

EU ja Kiina neuvottelevat suhteestaan huhtikuussa

Eurooppa-neuvosto valmisteli tapaamisessaan EU:n ja Kiinan huippukokousta, joka pidetään 9. huhtikuuta 2019. EU:ta edustavat huippukokouksessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Suomi pitää tärkeänä, että EU etsii aktiivisesti tapoja sitouttaa Kiina sääntöihin pohjautuvaan kansainväliseen kauppajärjestelmään.

Päämiehet keskustelivat myös keinoista torjua disinformaatiota. EU-maiden tulisi lisätä yhteistyötään vastatakseen sekä sisäisiin että ulkoisiin uhkiin. Eurooppa-neuvosto palaa aiheeseen kesäkuun kokouksessaan. 

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia