FI SV

Hae kansainväliselle uralle – EU hakee tarkastusalan osaajia

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.5.2019 10.54
Tiedote 234/2019

Kiinnostaako ura tarkastustehtävissä julkisen sektorin palveluksessa? Etsitkö monipuolisia kansainvälisiä työtehtäviä? EU hakee nyt nuoria lahjakkaita korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä sekä kokeneita asiantuntijoita tarkastustehtäviin. Haussa olevat tehtävät ovat pääasiassa Euroopan komissiossa Brysselissä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa Luxemburgissa.

EU:n toimielinten tarkastajat suorittavat monenlaisia ulkoisia, sisäisiä ja jälkitarkastuksia. He antavat johdolle varmuuden toiminnan asianmukaisuudesta tekemällä tarkastuksia laajasti EU:n eri politiikka-aloilla. Tarkastajien tehtäviin kuuluu arvioida riskinhallintaa, organisaation hallintoa ja sisäisten menettelyjen toimivuutta. Tehtäviin kuuluu myös tarjota neuvontapalveluja kaikilla EU:n toiminnan osa-alueilla, joten tarkastajat saattavat työskennellä uransa aikana useissa EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa. 

Haettavana on sekä AD 5 –tason tehtäviä sekä enemmän kokemusta vaativia AD 7 –tason tehtäviä. AD 5 -virkaa hakevalla on oltava korkeakoulututkinto tai ammattipätevyys tehtäviin liittyvällä alalla. AD 7 -virkaa hakevalta edellytetään lisäksi (koulutustasosta riippuen) vähintään 6 -7 vuoden työkokemus alalta, josta vähintään 3 - 4 vuotta on oltava tarkastuksen alalta.

Lisäksi hakijan on oltava EU:n kansalainen ja hänellä tulee olla perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Rekrytointiprosessissa on useita arviointivaiheita. Ensimmäiset osiot ovat tietokoneella tehtäviä, abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä ja tilanteenarviointikykyä mittaavia kokeita, jotka voi suorittaa kaikilla EU-kielillä kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa kolmansissa maissa. Näissä tietokonetesteissä menestyneet hakijat pääsevät vastaavasti tietokoneella tehtävään ns. postikoritestiin, jossa simuloidaan todellisia työtilanteita kuvitteellisten sähköpostien avulla.

Sen parhaiten selvittäneet hakijat saavat kutsun Brysseliin arviointikeskukseen. Tässä viimeisessä vaiheessa tehdään yhden päivän aikana useita tehtäviä suullisista esityksistä ja ryhmäharjoituksista haastatteluihin. Arviointikeskuksen läpäisseet hakijat pääsevät EU:n varallaololistalle, jolta he työllistyvät unionin palvelukseen.

Haku on parhaillaan käynnissä ja päättyy 12.6. klo 12 (Brysselin aikaa).

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia