Lainsäädännön arviointineuvosto
Katsastuslain muutoksen vaikutusarvio on pääosin riittävä mutta vaikutuksia ammattiliikenteelle ja viranomaistoimintaan tulisi tarkentaa

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.5.2018 14.27
Uutinen 22/2018
Katsastuslain muutoksen vaikutusarvio on pääosin riittävä mutta vaikutuksia ammattiliikenteelle ja viranomaistoimintaan tulisi tarkentaa

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos ajoneuvojen katsastusta koskevan lain muuttamisesta on huolellisesti valmisteltu. Esitysluonnos sisältää pääosin riittävät tiedot keskeisistä vaikutuksista. Esitystä tulisi kuitenkin täydentää tarkemmilla ammattiliikennettä koskevilla vaikutusarvioilla. Lisäksi tulisi täsmentää kuvausta katsastustoiminnan taloudellisesta mittaluokasta ja sen muutoksesta.

Lakiesitysluonnoksen keskeiset tavoitteet liittyvät ajoneuvojen katsastustoimintaa koskevan sääntelyn keventämiseen, katsastustoiminnan laadun parantamiseen sekä kilpailun lisäämiseen katsastustoiminnassa.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksesta saa hyvin kuvan lainsäädännön nykytilasta, lakiesityksen tavoitteista ja kohderyhmistä. Myös ehdotettavien toimenpiteiden pääasialliset vaikutuskanavat ja vaikutusmekanismit käyvät ilmi esitysluonnoksesta. Vaikutuksista esitetään sekä laadullisia että määrällisiä arvioita.

Katsastustoiminnan mittaluokkaa ja sen muutosta tulisi kuvata tarkemmin esimerkiksi liikevaihdon ja yritysten määrän avulla. Lisäksi esitysluonnoksen kansainvälisiä käytäntöjä koskevaa osaa olisi hyvä täydentää kuvauksilla joistakin keskeisimmistä vertailumaista.

Katsastussääntelyn keventäminen vapauttaisi alaa kilpailulle ja lisäisi katsastuspalvelujen tarjontaa etenkin henkilöautojen katsastuksissa. Tällä olisi myönteisiä vaikutuksia kotitalouksille palvelujen paremman saatavuuden ja hintojen laskun myötä. Pidemmällä aikavälillä raskaiden ajoneuvojen katsastusasemat saattaisivat kuitenkin vähentyä. Muutoksella voisi tällöin olla vaikutuksia ammattiliikenteelle aiheutuviin kustannuksiin, mikä tulisi huomioida tarkemmin yritysvaikutuksia koskevissa vaikutusarvioissa.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan katsastustoiminnan valvonnan muuttamista ennakollisesta valvonnasta jälkikäteiseen valvontaan. Tämän muutoksen vaikutukset viranomaistoimintaan tulisi arvioida tarkemmin.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 15.5.2018