Kestävän kehityksen toimikunta aloitti uuden toimikauden

Valtioneuvoston viestintäosasto 1.2.2016 15.37
Uutinen
Kestävän kehityksen toimikunta aloitti uuden toimikauden
Kestävän kehityksen toimikunnan työpaja Marina Congress Centerissä 1.2.2016

Pääministeri Sipilän johtama kestävä kehityksen toimikunta aloitti uuden kauden 2016 - 2019 päivittämällä Suomen kestävän kehityksen suuntaviivoja ja suunnittelemalla toimikunnan työtä ja työtapoja. Maanantaina 1. helmikuuta järjestettyyn työpajaan osallistui liki 70 toimikunnan jäsentä yhteiskunnan eri aloilta. Valtioneuvoston on tarkoitus asettaa toimikunta helmikuun aikana.

Toimikunnan ensimmäinen työtehtävä on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivittäminen. Suomi jonka haluamme 2050 -yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen linjaus, joka luo pitkän tähtäimen perustan kansalliselle kestävän kehityksen työlle. Sitoumus toimeenpanee osaltaan myös YK:ssa syyskuussa 2015 hyväksyttyä globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa. Yritykset, kaupungit, järjestöt, oppilaitokset, hallinto ja yksittäiset kansalaiset ovat antaneet jo yli 210 toimenpidesitoumusta.

”Vaikka kestävän kehityksen strateginen lähestymistapa on tärkeä, niin Suomen toimintamallin ytimessä ovat konkreettiset teot”, toimikunnan varapuheenjohtaja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen muistutti työpajassa. Työpajan järjesti Sitran isännöimä kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli. Ministeri Tiilikainen myös haastoi toimikuntaa tekemään työstään entistä dynaamisempaa, tavoitteellisempaa ja tuloksellisempaa.

Kestävän kehityksen toimikunta vastaa yhteiskuntasitoumuksen linjausten sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan ja toimenpidesitoumusten määrän moninkertaistamisesta. Toinen päätehtävä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:nen toimeenpanoa ja arvioida ohjelman toteutumista Suomessa.

Konkrettisena ja uudenlaisena lähestymistapana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on noussut esiin useissa kansainvälisissä selvityksissä ja tutkimuksissa. Maailman talousfoorumissa Davosissa julkistettiin tammikuussa 2016 Yalen yliopiston tekemä Environmental Performance Index -vertailu, jossa Suomi nousi vertailun kärkeen juuri kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ansiosta.

Kuvia työpajasta

Aineistot

Tulostaulut - sitoumuksen päivitys
Impulssit sitoumuksen päivitykseen
Tulosten yhteenveto - toimikunnan uusi kausi

Juha Sipilä Kimmo Tiilikainen Lenita Toivakka Timo Soini