Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Kevään 2019 Terveet tilat -työpaja

Terveet tilat -hanke 9.5.2019 16.30
Kevään 2019 Terveet tilat -työpaja

Terveet tilat 2028 -työpaja järjestettiin Sisäilmastoseminaarin jälkilämmössä 15. maaliskuuta. Paikalla oli noin 200 asiantuntijan aktiivinen joukko. Paja koostui aamupäivän alustuksista ja iltapäivän työpajatyöskentelystä.

Tilaisuuden avasi Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä. Pekkola kertoi, että päivän esitykset ja keskustelut otetaan huomioon Terveet tilat 2028 -ohjelman toimeenpanossa.

Aamupäivän alustukset aloitti Esko Korhonen FCG Konsultointi Oy:stä. Hän johdatteli osallistujat pohtimaan tilaomaisuuden hallintaa. Hänen mukaansa perusasioissa on aina työtä, niin tilahallinnassakin. Siksi työtä tehdään kuntien kanssa yhteistyössä myös Terveet tilat -ohjelman puitteissa vuonna 2019.

Sami Makkula THL:stä valtasi aivan uuden alueen sisäilmakysymysten käsittelyyn esittelemällä palvelumuotoilun keinoja ja esimerkkejä sairaalaympäristössä.

Anne Iijalainen (Hämeenlinnan kaupunki) kertoi Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön tukitoimista, joilla täydennettiin työterveydenhuollon neuvontaa ja hoitoa varmistamalla tukea sekä työntekijöille että esimiehille.

Tiina Simonsilta (Tuusulan kunta) kuultiin yhteistyöstä, avoimuudesta ja uusista oivalluksista kuten esimerkiksi oirepäiväkirjojen käytöstä sisäilmatyössä Tuusulassa.

Maija Lehtinen (Espoon Tilapalvelut -liikelaitos) kertoi siitä, miten kiinteistön huollosta ja ylläpidosta on paljon tietoa, mutta epäselvyyttä siitä, miten tieto saadaan käytäntöön, ja miten päästään ennakoivaan huoltoon. 

Iltapäivällä jatkettiin neljässä työpajassa, joiden aiheita olivat:

  • Tilaomaisuuden hallinta ja sisäilmaongelmat
  • Yhteistyö ja osallisuus sisäilmaongelmien selvittämisprosessissa
  • Miten työnteko ja muu tilankäyttö varmistetaan sisäilmaongelmien yhteydessä?
  • Kuntien sisäilmaverkosto/kiinteistön ylläpito

Työpaja järjestettiin yhteistyössä Sisäilmayhdistyksen kanssa. Päivän materiaalit ovat luettavissa Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilla.

Terveet tilat 2028 -työpajan materiaaleja