FI SV

Ministeri Terho yleisten asioiden neuvostoon

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.5.2018 10.27
Tiedote 248/2018
Ministeri Terho yleisten asioiden neuvostoon

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho edustaa Suomea maanantaina 14. toukokuuta yleisten asioiden neuvoston kokouksessa Brysselissä. Neuvosto aloittaa kesäkuun Eurooppa-neuvoston valmistelun. EU-maiden päämiehet kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen 28. ja 29. kesäkuuta. Eurooppa-neuvoston aiheita ovat muun muassa turvallisuus ja puolustus, muuttoliike ja EU:n monivuotinen rahoituskehys.

Komissio esittelee yleisten asioiden neuvostolle 2. toukokuuta julkistamansa ehdotuksen EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021-2027. Komissio esittää rahoituskehyksen kokonaistasoksi 1161 miljardia euroa mukaan lukien kehyksen ulkopuoliset erityisvälineet. Tämä vastaa 1,14 % jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Ehdotuksen merkittävimmät lisäykset kohdistuvat tutkimukseen ja kehitykseen, puolustusyhteistyöhön ja muuttoliikkeeseen. Merkittävimmät vähennykset kohdistuvat maatalouteen ja koheesioon. Uudet prioriteetit ehdotetaan rahoitettavaksi kasvattamalla kokonaistasoa.

Suomi katsoo, että komission ehdottama kokonaistaso EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi on liian korkea. Britannian ero unionista on vain osin huomioitu kokonaistasossa, ei täysimääräisesti. Kokonaistason tulisi asettua mahdollisemman lähelle nykyistä suhteellista osuutta jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Suomi ei kuitenkaan sido itseään neuvotteluissa tiukimpaan 1 % tavoitteeseen. Suomi katsoo, että on tärkeää löytää taso joka ei kasvata maksutaakkaa kohtuuttomasti, mutta mahdollistaa keskeiset painotukset ja turvaa merkittävimpiä saantoja.

Suomen alustavia kantoja rahoituskehysehdotukseen on esitetty yksityiskohtaisemmin EU-ministerivaliokunnan 8. toukokuuta käsittelemässä E-kirjeessä.

Lisäksi yleisten asioiden neuvosto saa tilannekatsauksen Puolan oikeusvaltiotilanteesta sekä EU27-kokoonpanossa pääneuvottelija Barnierin tilannekatsauksen eroneuvotteluista Britannian kanssa.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476, valtioneuvoston kanslia