FI SV EN

Oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen unionin tuomioistuimen tuomariehdokkaaksi

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.9.2018 14.17
Tiedote 413/2018
Kuva: Euroopan unionin tuomioistuin

Valtioneuvosto nimesi tänään torstaina 13. syyskuuta 2018 yleisistunnossaan oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskisen Suomen ehdokkaaksi unionin tuomioistuimen tuomariksi 7.10.2019 alkavalle kahden vuoden toimikaudelle.

Jääskinen toimii korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeusneuvoksena. Vuosina 2009-2015 hän toimi unionin tuomioistuimessa julkisasiamiehen tehtävässä. Kyseessä on unionin tuomioistuimen tuomarina toimivan Allan Rosaksen 7.10.2015 alkaneen kuuden vuoden toimikauden loppuosa. Rosas on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä 7.10.2019.

Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission ohella yksi keskeisistä EU:n toimielimistä. Unionin tuomioistuin huolehtii EU:n ylimpänä tuomioistuimena siitä, että EU:n perussopimuksia ja EU-säädöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa noudatetaan lakia.

Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria eli yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta, ja se on uudistettavissa. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Johannes Leppo, p. 0295 160 335, valtioneuvoston kanslia