Pääministeri Marin tapasi EU:n johtoa Brysselissä

Valtioneuvoston viestintäosasto 6.2.2020 17.17
Tiedote 56/2020
Pääministeri Marin ja puheenjohtaja Michel kättelevät Brysselissä 6.2.2020
Pääministeri Marin ja puheenjohtaja Michel Brysselissä 6.2.2020

Pääministeri Sanna Marin kertoi Suomen keskeisistä kannoista EU:n rahoituskehysneuvotteluissa, kun hän tapasi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin Brysselissä torstaina 6. helmikuuta. Pääministeri Marin keskusteli Brysselissä myös komission johtavan varapuheenjohtaja Frans Timmermansin sekä komissaari Jutta Urpilaisen kanssa.

Rahoituskehysneuvotteluita johtava Michel tapaa EU-maiden päämiehiä kahden kesken ennen 20. helmikuuta kokoontuvaa ylimääräistä Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa on tarkoitus sopia EU:n tulevasta rahoituskehyksestä eli unionin pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021–2027. Puheenjohtaja Michel käy nämä ennakoivat kahdenväliset keskustelut Suomen puheenjohtajakaudella laatiman luonnoksen eli niin kutsutun neuvottelulaatikon pohjalta. Esitys huomioi tasapuolisesti kaikkien jäsenmaiden esittämät kannat, eikä siis kuvaa Suomen kansallisia tavoitteita.

”Suomen puheenjohtajamaana valmistelema esitys on hyvä pohja jatkaa neuvotteluja. Suomi pitää tärkeänä, että rahoituskehykset tukevat siirtymistä kohti vähähiilistä unionia”, pääministeri Marin sanoi.

Suomelle merkityksellisiä kysymyksiä jatkoneuvotteluissa ovat muun muassa maaseudun kehittämisrahoituksen taso, tutkimuksen ja innovaatioiden tukeminen sekä unionin varojen kytkeminen oikeusvaltioperiaatteeseen.

Varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa pääministeri Marin keskusteli unionin vihreän kehityksen ohjelmasta ja EU:n ilmastotavoitteista.

”Keskustelimme komission esityksestä vihreän kehityksen ohjelmaksi. Kyse on keinoista, joilla voimme oikeudenmukaisella tavalla siirtyä vähähiiliseen, ilmaston lämpenemistä hillitsevään talouteen”, pääministeri Marin sanoi.

”Joulukuussa teimme Eurooppa-neuvostossa päätöksen tehdä EU:sta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Osana siihen johtavaa polkua komissio valmistelee vuoden 2030 päästövähennystavoitteen kiristämistä. Kerroin, että Suomi tukee tämän vähennystavoitteen kiristämistä 55 prosenttiin”, pääministeri Marin totesi.

Pääministeri Marin ja varapuheenjohtaja Timmermans keskustelivat myös komisison valmistelemasta EU:n tulevasta metsästrategiasta.

”Suomi haluaa vaikuttaa vahvasti strategian sisältöön niin, että siinä otetaan kokonaisvaltaisesti huomioon metsien merkitys niin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja virkistyskäytössä kuin hiilinieluina ja taloudellisen toiminnan lähteenä”, pääministeri Marin sanoi.

Pääministeri Marin tapasi myös komissaari Jutta Urpilaisen ja keskusteli tämän kanssa komission työn käynnistymisestä yleisemmin sekä etenkin Urpilaisen johdollaan laadittavasta unionin Afrikka-strategiasta.

”Laadimme Suomessa hallitusohjelman mukaisesti omaa Afrikka-strategiaamme ja on järkevää etsiä mahdollisimman laajaa yhteistä kosketuspintaa EU:ssa tehtävän työn ja Suomen tavoitteiden välillä”, pääministeri Marin totesi.  

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi, p. 045 679 1717 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia