Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Statsminister Sipilä till toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.11.2017 11.25 | Publicerad på svenska 21.11.2017 kl. 16.11
Pressmeddelande 533/2017

Statsminister Juha Sipilä deltar i toppmötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen som hålls i Abidjan i Elfenbenskusten den 29–30 november. Temat för det femte toppmötet mellan EU och AU är investeringar i ungdomar och hållbar utveckling.

Under de kommande årtiondena borde Afrika skapa 18 miljoner nya arbetsställen per år för att det ska finnas jobb åt den växande skaran ungdomar. De afrikanska ungdomarnas framtid är en central fråga också för Europa i och med migrationen.

Afrikanska och europeiska ungdomar utarbetar var sitt förslag till sin världsdels ledare under ett separat evenemang innan det egentliga toppmötet.

Finland gör också ungdomens röst hörd genom att utnämna en ungdomsrepresentant till statsministerns delegation under toppmötet, och uppmanar andra länder att gör det samma. Den nationella service- och intresseorganisationen för ungdomsarbete Allianssi har valt ordföranden för Unga européer rf, Tuomas Tikkanen, till finländsk ungdomsrepresentant.

Ytterligare information: Jani Raappana, specialmedarbetare (internationella frågor), tfn 050 566 7889, statsrådets kansli, Martti Eirola, ledande sakkunnig (Afrikapolitik), tfn 050 5771123, utrikesministeriet, och Anne Sjöholm, kommunikationschef, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli