FI SV EN

Seitsemäntoista EU-maan johtajat painottavat sisämarkkinoiden kehittämistä kirjeessään puheenjohtaja Tuskille

Valtioneuvoston viestintäosasto 27.2.2019 9.55
Tiedote 125/2019
Seitsemäntoista EU-maan johtajat painottavat sisämarkkinoiden kehittämistä kirjeessään puheenjohtaja Tuskille

Pääministeri Juha Sipilän aloitteesta seitsemäntoista EU-maan johtajaa on lähettänyt Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille yhteisen kirjeen, jossa painotetaan sisämarkkinoiden kokonaisvaltaista kehittämistä tärkeimpänä keinona unionin kestävän kasvun ja globaalin kilpailukyvyn parantamisessa.

Kirje sisältää maiden yhteisen näkemyksen siitä, mihin sisämarkkinoiden kehittämisen tulisi keskittyä seuraavan viiden vuoden aikana. Tässä työssä on otettava tasapainoisesti huomioon taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät kysymykset sekä eri politiikka-alojen yhteydet. Keskeistä on erityisesti digitaalisen talouden ja palvelutalouden kehittäminen.

Johtajat katsovat, että EU:n tulee edistää myös kansainvälisen kaupan sopimuksia ja sääntöjä. Sen tulee luoda olosuhteet, joissa eurooppalaiset yritykset voivat menestyä ja kasvaa globaaleilla markkinoilla. On tärkeää, että unioni on globaalisti vahva toimija myös esimerkiksi tekoälyn alalla, ja samalla asettaa toiminnalle eettiset standardit.

Kirjeessä myös kannustetaan tulevaa komissiota tehostamaan yhdessä sovittujen päätösten toimeenpanoa kaikilla tasoilla.

Sisämarkkinoiden kehittäminen tulee olemaan keskeinen aihe Suomen tulevalla EU-puheenjohtajakaudella.

EU-johtajien yhteiskirje puheenjohtaja Donald Tuskille

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvonen, p. 0295 160 320, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 valtioneuvoston kanslia