FI SV EN

Sipilän hallitukseen nimitettiin kolme uutta ministeriä

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.5.2017 11.46
Tiedote 215/2017

Tasavallan presidentti nimitti perjantaina 5. toukokuuta Jari Lepän maa- ja metsätalousministeriksi, Antti Häkkäsen oikeusministeriksi ja Sampo Terhon eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi.

Uusien ministerien nimittämisen ja työnjaon muuttumisen seurauksena Kimmo Tiilikainen jatkaa Sipilän hallituksessa asunto-, energia- ja ympäristöministerinä, Jari Lindström työministerinä ja Sanni Grahn-Laasonen opetusministerinä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa 5. toukokuuta päätettiin ministereiden työnjaosta, ministereiden sijaisuuksista sekä EU-ministerivaliokunnan kokoonpanosta. Uudet ministerit vannoivat istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan.

Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280, valtioneuvoston kanslia

Ministeri Lepän henkilötiedot 

Ministeri Häkkäsen henkilötiedot 

Ministeri Terhon henkilötiedot 

Ministereiden työnjako ja sijaisuudet 

Ministerivaliokunnat 

Antti Häkkänen Jari Leppä Sampo Terho hallitus