En spetsenhet i ekonomi inrättas i Finland

19.9.2017 9.03 | Publicerad på svenska 19.9.2017 kl. 9.38
Pressmeddelande 409/2017

En ny spetsenhet i ekonomi kommer att inrättas i Finland. Beredningen av projektet Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) inleds som ett samarbete mellan tre universitet i huvudstadsregionen. Syftet med den nya forsknings- och undervisningsenheten, som siktar på att nå internationell toppnivå och som erbjuder hela 15 nya professurer, är att säkerställa doktorsutbildning i alla de viktigaste delområdena inom ekonomiska vetenskaper.

Statsminister Juha Sipilä berättade om projektet tisdagen den 19 september i samband med ekonomiska rådets festmöte med anledning av Nobelpriset som tilldelades professorn vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) Bengt Holmström.

Enligt statsminister Sipilä finns det en växande efterfrågan på ekonomisk kompetens, bland annat inom ramen för konsekvensbedömning och planering av politikåtgärder. Den växande mängden konsumentinformation och digitaliseringen ökar behovet av materialbaserat beslutsfattande även i företagsvärlden.

– Politiskt beslutsfattande förutsätter högklassiga bedömningar av konsekvenserna för samhällsekonomin och samhället. Vi måste hela tiden sträva efter bättre kvalitet när det gäller konsekvensbedömningar. Den nya enheten har en betydande roll i forskning och högklassig lagberedning. Jag är glad över att tillsammans med professor Bengt Holmström få berätta om projektet, sade statsminister Juha Sipilä.

Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Svenska handelshögskolan svarar för det praktiska verkställandet av enheten. De kommer att inleda beredningen av projektet snarast möjligt. Statens ekonomiska forskningscentral, Finlands Bank och undervisnings- och kulturministeriet stöder inrättandet av enheten och förbinder sig till långsiktig allokering av resurser till Helsinki GSE:s verksamhet. Det kommer också att ansökas om privat finansiering för projektet.

Helsinki GSE ska bli en forsknings- och undervisningsenhet som siktar på att nå internationell toppnivå. Dess syfte är bland annat att säkerställa doktorsutbildning i alla de viktigaste delområdena inom ekonomiska vetenskaper. Forskningsområden som särskilt ska stärkas är makroekonomi, offentliga finanser, tillämpad mikroekonomi och materialbaserat beslutsfattande.

Målet är att inrätta hela 15 nya professurer vid enheten före 2022. Med de befintliga professurerna inberäknat kommer antalet professorer i ekonomi att stiga till 35, och det bildas sålunda ett kompetenskluster enligt internationella mått. Till professurerna rekryteras både junior- och seniorforskare. Avsikten är också att öka antalet ekonomie doktors- och magisterexamina. Helsinki GSE kommer att samarbeta med utomstående intressentgrupper, såsom med universitet som är verksamma utanför huvudstadsregionen och med andra forskare och studerande i samhällsvetenskaper och företagsekonomi.

– Jag är mycket nöjd över att det inrättas ett ekonomiskt center i Helsingfors. Tidpunkten är den rätta. De ekonomiska vetenskaperna i Finland är på stark uppgång i och med att ekonomiska vetenskaper behövs allt mer för att analysera och tolka den snabbt ökande informationsmängden. Ekonomiska vetenskaper och de nya metoder som baserar sig på artificiell intelligens och maskininlärning kompletterar varandra. Erfarenheterna av motsvarande enheter i bland annat Barcelona, Toulouse och Stockholm har varit goda. Helsinki GSE har alla förutsättningar att bli en bland dessa ledande europeiska enheter, konstaterar professor Bengt Holmström.

Ytterligare information: Markus Lahtinen, statsminister Sipiläs specialmedarbetare (ekonomisk politik), statsrådets kansli, tfn 0295 160 404, Martti Hetemäki, statssekreterare som kanslichef, finansministeriet, tfn 0295 530 292 och Juuso Välimäki, professor, Aalto-universitetet, tfn 040 353 8182