Tasavallan presidentin esittelyn asialista 10.5.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.5.2019 15.11
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 160 170
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työn lopettamisesta, rauenneista asioista ja eduskunnan kokoontumisesta (EK 56/2018 vp)

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om ändring av 25 a och 29 § kommunalskattelagen för Åland 2. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ändring av 9 och 17 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter.
- 1. Vallag för Åland 2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering

Sisäministeriö

Anne Ihanus, rajavartioylitarkastaja, esittelijä p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 241/2018 vp; EV 314/2018 vp)

Suvianna Pato-Oja, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 488 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 242/2018 vp; EV 318/2018 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 55/2018 vp; EV 310/2018 vp)

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXIV-26 - XXXIV-42 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Jaana Vehmaskoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 530 267
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 259/2018 vp; EV 321/2018 vp)