Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.1.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.1.2019 15.12
Tiedote 10/2019
Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.1.2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Kirsti Pohjankukka, lähetystöneuvos p. 0295 350 038
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisen edustuston, konsuliedustuston tai kansainvälisissä järjestöissä toimivan edustuston työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä Kolumbian ja Perun kanssa tehtyjen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 229/2018 vp; EV 184/2018 vp)

Oikeusministeriö

Miia Ljungqvist, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 171
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Syyttäjälaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2018 vp; EV 134/2018 vp)

Sisäministeriö

Anne Ihanus, lainsäädäntöneuvos p. 0295 421 608
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 201/2017 vp; EV 148/2018 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Taipale, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 451
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (HE 153/2018; EV 183/2018 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Maija Mansikkaniemi, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 016
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 32 ja 61 §:n muuttamisesta (HE 186/2018 vp; EV 164/2018 vp)