Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.8.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.8.2017 17.21
Tiedote
Tasavallan presidentin esittelyn asialista 11.8.2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoasiainministeriö

Nina Nordström, lähetystöneuvos, p. 0295 350 104

- Eduskunnan kirjelmä Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2016 antaman kertomuksen johdosta EK 17/2017vp - K 5/2017 vp

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos, p. 0295 351 449

- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

- Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus ja edustuston päällikön sivuakkreditoinnin päättäminen

- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 150 334

- 1 Landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland 2 Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst 3 Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd 4 Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om distribution av alternativa trafikbränslen

- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 75/2017 vp) 2) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2017 vp)

Puolustusministeriö

Aila Helenius, neuvotteleva virkamies, p. 0295 140 432

- Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

- Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos

Valtiovarainministeriö

Suvi Anttila, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 530 201

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 45/2017 vp; EV 67/2017 vp)

Hannu Koivurinta, neuvotteleva virkamies, p. 0295 530 117

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta (HE 38/2017 vp; EV 78/2017 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Mika Tammilehto, ylijohtaja, p. 0295 330 308

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017 vp; EV 86/2017 vp)

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 330 110

- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 36/2017 vp; EV 77/2017 vp)