Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.1.2018

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.1.2018 15.15
Tiedote 13/2018

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävän päättyminen
- Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään määrääminen ja valtuutus
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 502
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (HE 150/2017 vp; EV 177/2017 vp)

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 215/2013 vp)
- 1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 2. landskapslag om ändring av 9 § trafikbrottslagen för landskapet Åland 3. landskapslag om ändring av 59 § körkortslagen för Åland

Tuula Pääkkönen, kehittämispäällikkö p. 0295 150 082
- 1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun kansainvälisen komission (C.I.P) päätösten XXXIV-1 - XXXIV-18 hyväksyminen

Valtiovarainministeriö

Panu Pykönen, hallitusneuvos p. 0295 530 225
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 97/2017 vp; EV 182/2017 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 134/2017 vp; EV 167/2017 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 330 190
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 87/2017 vp; EV 99/2017 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Niemelä, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 162 009
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (HE 170/2017 vp; EV 173/2017 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eija Maunu, hallitusneuvos p. 0295 342 571
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajokorttilain 61 §:n muuttamisesta (HE 179/2017 vp; EV 166/2017 vp)

Kreetta Simola, viestintäneuvos p. 0295 342 609
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (HE 82/2017 vp; EV 144/2017 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Marjaana Aarnikka, kaupallinen neuvos p. 0295 062 122
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröinnistä tehdyn yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi avaruustoiminnasta ja löytötavaralain 2 §:n muuttamisesta (HE 157/2017 vp; EV 181/2017 vp)