Terveystiedosta uutta tutkimusta ja liiketoimintaa

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.8.2017 16.37
Tiedote 357/2017
Terveystiedosta uutta tutkimusta ja liiketoimintaa

Hallituksen uusi ekosysteemifoorumi keskittyy ensimmäisessä ratkaisutyöpajassaan tiistaina 15. elokuuta terveystietoon uuden tutkimuksen ja liiketoiminnan mahdollistajana. Työpajassa kartoitetaan tiedon hyödyntämisen ja jalostamisen pullonkauloja sekä etsitään yhdessä ratkaisuja niihin. Ekosysteemifoorumi on hallituksen puolivälin tarkastelussa sovittu kaksivuotinen kokeilu, jolla halutaan vauhdittaa kansalaisten ja yritysten tarpeita palvelevien digiekosysteemien kehittymistä.

Ekosysteemifoorumi vauhdittaa asiakaslähtöisiä palveluja kansalaisille ja yrityksille

Uuden verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvan toimintamallin ideana on saada aikaan muutosta kiihdyttämällä jo käynnissä olevaa kehittämistyötä. Foorumi valmistelee ratkaisuehdotuksia esimerkiksi säädösongelmiin ja nopeuttaa niiden tuomista päätöksentekoon. Asiat viedään tarvittaessa kansliapäälliköiden tai poliittisten päätöksentekijöiden ratkaistaviksi hallituksen strategiaistuntoon.

Foorumin osapuolet ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään: parempiin julkisiin palveluihin ja uuteen digitaaliseen liiketoimintaan.  Palvelut järjestetään ihmisten elämäntapahtumien ja yritysten liiketoimintatapahtumien ympärille julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Toimijat myös tunnistavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi asiakastiedon ja keinoälyn hyödyntämiseen.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen vaatii prosessien miettimistä uudelleen. Usein digitalisaatiota voidaan parhaiten edistää kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja käytännössä. 

”Kokeilukulttuuri sekä kansalaisten ja muiden verkostotoimijoiden osallistaminen kehittämiseen ovatkin tärkeä osa uutta toimintamallia”, sanoo foorumin puheenjohtajana toimiva valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Terveystiedot tehokkaampaan käyttöön

Elokuun ratkaisutyöpajassa pureudutaan terveystiedon hyödyntämiseen uuden tutkimuksen ja liiketoiminnan mahdollistajana. Työpajan työ pohjautuu Sitran Isaacus hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankekokonaisuuteen sekä STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön -strategiaan. Tieto on digitaalisten palveluiden raaka-aine, jota avaamalla julkinen sektori vauhdittaa palveluita, tutkimusta ja liiketoimintaa. Suomen kansalliset terveys-, bio- ja geenivarannot muodostavat arvokkaan perustan terveyttä ja hyvinvointia hyödyttävälle tutkimukselle ja liiketoiminnalle.

Työpajan tavoitteena on olla mukana rakentamassa yhteiset, asiakaskeskeisiä käytäntöjä tukevat tiedon hyödyntämisen käytännöt. Tutkijat, yritykset ja muut terveysalan toimijat saisivat käyttöönsä tehokkaampia tapoja löytää uusia hoitomuotoja, tehdä innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystä sekä luoda uusia datatalouden liiketoimintakonsepteja ja työpaikkoja. Ajatuksena myös on, että kansalaiset ja yritykset voisivat nykyistä paremmin hyödyntää eri tahoilla tallennettavia tietojaan luonnollisesti yksilön tietosuoja huomioiden.

Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitävät Paula Lehtomäki ”Mikä on ekosysteemifoorumi ja sen lisäarvo” ja STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee ”Soten tavoitteet ekosysteemin näkökulmasta”.

Avauspuheenvuoroja voi seurata suorana lähetyksenä Suomidigin Periscope-tililtä klo 9 alkaen.

Tilaisuuden ohjelma

Keskustelu Twitterissä: #ekosysteemifoorumi

Uusi toimintamalli vauhdittamaan digitalisaatiota (tiedote 28.4.2017)

Lisätietoja: erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, JulkICT, valtiovarainministeriö, p. 050 592 6457 ja erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia, p. 046 920 5825