Tietoa brexitistä

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.12.2018 19.17
Tietoa brexitistä

Britannian parlamentin alahuone ei hyväksynyt erosopimusta tiistaina 15. tammikuuta 2019 pidetyssä äänestyksessä. EU on edelleen valmis allekirjoittamaan erosopimuksen.

Britannian parlamentin alahuonee äänestystulos ei merkitse Britannian välitöntä, sopimuksetonta eroa. Pääministeri Mayn on ilmoitettava jatkotoimenpiteistä viimeistään 21.1. EU odottaa pääministeri Mayn ilmoitusta, ja toimii sen jälkeen yhtenäisesti. Jatko riippuu Britannian sisäpoliittisesta tilanteesta ja tahtotilasta. Vaihtoehtoisia skenaarioita on useita.

Taustaa

Britanniassa järjestettiin 23.6.2016 kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Äänestäjistä 51,9 % äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta. Britannia jätti EU:lle eroilmoituksensa 29.3.2017. Siitä käynnistyi eroneuvotteluille varattu kahden vuoden määräaika.

EU:n puolesta neuvottelijana on toiminut komissio pääneuvottelija Michel Barnierin johdolla. Komissio on neuvotellut Britannian kanssa Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen ja yleisten asioiden neuvoston antamien tarkempien neuvotteluohjeiden pohjalta. Suuntaviivat ja neuvotteluohjeet ovat saatavissa neuvoston pääsihteeristön verkkosivuilta

Suomea edustaa Eurooppa-neuvostossa pääministeri Juha Sipilä ja yleisten asioiden neuvostossa eurooppaministeri Sampo Terho. Lisäksi neuvottelujen seurantaa ja ohjaamista varten on perustettu jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva neuvoston ns. Artikla 50 -työryhmä, joka kokoontuu Brysselissä viikoittain.

Suomessa Britannian eroa käsitellään eri ministeriöissä kunkin ministeriön toimialan mukaisesti. Suomen kantojen yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Valtioneuvoston selvitykset Britannian EU-erosta eduskunnalle

Erosopimusta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2018. Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto vahvisti erosopimuksesta syntyneen yhteisymmärryksen ja hyväksyi yhteisen poliittisen julistuksen tulevan suhteen puitteista. Tämä merkitsi erosopimuksen hyväksymisprosessin käynnistymistä. Seuraavaksi sopimukselle on saatava Euroopan parlamentin ja Britannian parlamentin hyväksynnät.

Erosopimukseen, poliittiseen julistukseen ja muihin EU:n neuvotteluasiakirjoihin voi tutustua komission verkkosivuilla

Erosopimus sisältää myös määräykset siirtymäaikajärjestelyistä. Mikäli erosopimus tulee voimaan 30.3.2019, sen jälkeen alkaa 31.12.2020 asti kestävä siirtymäkausi, jota voidaan tarvittaessa pidentää enintään kahdella vuodella. Siirtymäkaudella Britannia noudattaa täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU-lainsäädäntöä ja EU:n kansainvälisten sopimusten velvoitteita, mutta EU:n päätöksentekoon se ei voi enää osallistua.

Suomen tärkein tavoite eroneuvotteluissa oli kansalaisten oikeuksien turvaaminen. Tietoa erosopimuksen kansalaisten oikeuksia koskevista määräyksistä komission verkkosivuilla.

EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta koskevat neuvottelut voidaan aloittaa vasta kun Britannia on eronnut EU:sta. Uutta suhdetta koskevien sopimusten ja järjestelyjen tulisi olla voimassa siirtymäkauden päättyessä. 

Suomen ja EU:n tavoitteena on saada 30.3.2019 mennessä voimaan erosopimus, joka varmistaa Britannian hallitun eron unionista. Eurooppa-neuvosto on kuitenkin kehottanut jäsenvaltioita, EU:n toimielimiä ja sidosryhmiä tehostamaan varautumista kaikkiin mahdollisiin lopputuloksiin, myös sopimuksettomaan eroon. Suomessa jokainen ministeriö vastaa varautumisesta omalta osaltaan.

Komissio on antanut useita tiedonantoja ja tiedotteita varautumisesta Britannian EU-eroon.

Suomessa ministeriöt hallinnonaloineen ovat koonneet tietoa Britannian EU-erosta. Jokainen hallinnonala vastaa itse osaltaan varautumistoimista. Linkkilistaa päivitetään, kun uutta aineistoa julkaistaan.

EU