FI SV EN

Työryhmä valmistelemaan lakimuutoksia kokonaisturvallisuudelle tärkeistä kiinteistökaupoista

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.4.2017 14.13
Tiedote 169/2017

Valtioneuvoston kanslia asettaa poikkihallinnollisen työryhmän, jonka tehtävänä valmistella valtion kokonaisturvallisuuden takaavat lakimuutokset kiinteän omaisuuden siirroissa ottaen huomioon eri hallinnonalojen näkemykset. Puolustusministeriön tänään julkistamassa selvityksessä todetaan, että valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää lainsäädännön muuttamista.

Päivitetty 7.6.: Lisätty asettamispäätös 1.6.

Työryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Timo Lankinen valtioneuvoston kansliasta. Työryhmään tulee puolustusministeriön, oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, sisäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön edustus.  Valmistelun yhteydessä kiinnitetään huomiota perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tavoitteena on, että hallituksen esitykset olisivat valmiina kevätkaudella 2018 ja lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2019 mahdolliset siirtymäsäännökset huomioiden.

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin tarkentaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä. Tänään julkistetun selvityksen tavoitteena oli löytää konkreettisia keinoja huolehtia siitä, etteivät yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt joudu kokonaisturvallisuuden kannalta vääriin käsiin. Strategisia kohteita, joiden ympäristöllä voi olla turvallisuusulottuvuus, voivat olla mm. sotilasalueet, strategiset tie-, rata-, silta- ja patorakenteet sekä merenkulkuväylät ja satamarakenteet sekä tietoliikenteeseen ja sähkönsiirtoon liittyvät kohteet. Asetettavan työryhmän tehtävänä on arvioida keinojen soveltuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Selvitys Valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa

Asettamispäätös

Lisätietoja: valtioneuvoston viestintäjohtaja Markku Mantila, p. 050 462 6435, alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300 ja pääministerin erityisavustaja Riina Nevamäki, p. 09 1602 2009