Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Effekterna av de periodiska intervjuerna med arbetslösa har utvärderats

Arbets- och näringsministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 8.3.2019 9.18
Pressmeddelande 143/2019

Undersökningen av de periodiska intervjuerna med arbetslösa visar att de leder till att arbetssökande effektivare hänvisas till tjänster för arbetssökande kunder. Att intervjua alla kunder med tre månaders mellanrum fungerar dock inte och är inte ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Att intervjuerna genomförts med kortare mellanrum har haft en stor inverkan på arbets- och näringsbyråns arbetsprocesser. De effektiviserade intervjuerna har gjort att nya arbetssökande kunder har hittat tjänsterna och dessutom systematiserat och schemalagt serviceprocessen. Effektiviseringen av intervjuerna har haft en direkt inverkan på hänvisandet till tjänster och på aktiveringsgraden samt, med fördröjning, en liten effekt på sysselsättningen.

Ökningen av antalet intervjuer har ökat arbetsbördan för de sakkunniga på arbets- och näringsbyråerna och försvagat välbefinnandet i arbetet för de sakkunniga som intervjuar. Det lönar sig att fortsätta med intervjuerna, men inte så att alla kunder intervjuas med tre månaders mellanrum.

Resultaten framgår av en undersökning som genomförts av MDI Public Oy, TK Eval, Melkior Oy, Mikko Kesä Oy och Arnkil Dialogues tillsammans.

Man har bedömt effekterna av de periodiska intervjuerna med arbetslösa ur både kundernas och serviceprocessens perspektiv samt även på politisk nivå. En central utgångspunkt då verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten bedömts har varit förändringarna i antalet intervjuer och i de effekter som uppstått.

Målet med undersökningen har varit att utreda på vilket sätt de periodiska intervjuerna med arbetslösa genomförs och vilka effekter de har på individ-, process- och sysselsättningspolitisk nivå. Nyckelfrågorna i utvärderingen handlade om hur de periodiska intervjuerna har genomförts och effekterna av dem, vilka effekter de har på sysselsättningen, en sjunkande arbetslöshet och arbetslöshetens struktur samt vilka kostnadseffekter intervjuerna haft.

Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Mikko Valtakari, sakkunnig, MDI Public oy, tfn 040 569 1568, fornamn.efternamn(at)mdi.fi, Juha Eskelinen, forskare, Melkior Oy, tfn 0400 813 858, fornamn.efternamn(at)melkior.fi och Mika Tuomaala, ordförande för projektets ledningsgrupp, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0014, fornamn.efternamn(at)tem.fi