FI SV EN

Valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 2016 on ilmestynyt

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.6.2017 14.42
Uutinen 34/2017
Valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 2016 on ilmestynyt

Valtion omistajaohjauksen vuosikertomus vuodelta 2016 on julkaistu. Kertomuksessa käsitellään valtion kaupallisen yhtiöomistussalkun tapahtumia kuluneena vuonna.

Hallitusvalinnat, palkitseminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yritysvastuu käsitellään erillisinä teemoina. Lisäksi kertomuksessa käydään läpi katsauskauden olennaisimmat tapahtumat, omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet sekä valtion pörssisalkun kehitys. Yhtiökohtainen raportointi kuluneelta vuodelta selvitetään myös muiden ministeriöiden yhtiöiden osalta.

Valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 2016

Lisätietoja: finanssineuvos Petri Vihervuori, p. 040 487 2623, valtioneuvoston kanslia, petri.vihervuori(at)vnk.fi