FI SV EN

Valtioneuvosto valitsi teemat strategiselle tutkimukselle vuonna 2016

Statsrådets kommunikationsavdelning 15.10.2015 13.42
Tiedote 549/2015

Valtioneuvosto päätti torstaina 15. lokakuuta yleisistunnossaan strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä vuodelle 2016. Päätetyt teema-alueet ovat seuraavat: osaaminen ja muuttuva työelämä; terveys ja elämäntapojen muuttaminen; kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä; sekä kaupungistumisen dynamiikka. Lisäksi valtioneuvosto linjasi, että 2016 tulee yhteisenä painopisteenä ottaa huomioon muuttoliikkeen vaikutukset suomalaisessa yhteiskunnassa.

Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen keskeisistä teema-alueista ja painopisteistä vuosittain saatuaan strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen. Vuonna 2016 tällä tutkimusrahoituksen välineellä toteutettavan tutkimuksen myöntövaltuus on yhteensä 55,6 miljoonaa euroa. Strategisen tutkimuksen neuvosto tiedottaa erikseen haun käynnistymisestä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston tehtävänä on rahoittaa ongelmakeskeistä, pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa uusia ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan uudistushaasteisiin.

Tutkimus tukee yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnan toimintoja ja palveluja. Valtioneuvosto päättää vuosittain strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä. Strategisen tutkimuksen neuvosto päättää muun muassa ohjelmakokonaisuuksista, hakujen organisoinnista ja tutkimushankkeiden valinnasta sekä vastaa seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia hankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä, vaikuttavuutta ja tieteellistä laatua.

Strategisen tutkimustoiminannan rinnalla hallituksella on käytettävissään tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta (TEAS). Sillä rahoitetaan nopeammalla aikajänteellä tapahtuvaa tutkimus- ja selvitystoimintaa päätöksenteon tueksi. Tänä syksynä selvityksessä on muun muassa perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehdot ja kokeilurahaston perustaminen. Perustulokokeiluselvitys on käynnistymässä ja hallitus linjaa kokeilumallista ensi vuonna.

Hallitus priorisoi TEAS-toiminnassaan selvitys- ja tutkimushankkeita, jotka tukevat hallituksen kärkihankkeita.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia ja erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 0295 530 216

Linkit:

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Strategisen tutkimuksen neuvosto