FI SV EN

Statsrådet valde teman för den strategiska forskningen 2016

Statsrådets kommunikationsavdelning 15.10.2015 13.42
Pressmeddelande 549/2015

Torsdagen den 15 oktober fattade statsrådet vid sitt allmänna sammanträde beslut om temaområdena och prioriteringarna för den strategiska forskningen 2016. De valda temaområdena är: kompetens och skicklighet i ett föränderligt arbetsliv, hälsa och förändring av levnadsvanor, övergripande säkerhet i en global miljö och urbaniseringens dynamik. Dessutom fastställde statsrådet att migrationens verkningar på det finländska samhället ska beaktas som en gemensam prioritering 2016.

Statsrådet beslutar årligen på initiativ från rådet för strategisk forskning om centrala temaområden och prioriteringar för den strategiska forskningen. År 2016 är bevillningsfullmakten för denna forskningsfinansiering sammanlagt 55,6 miljoner euro. Rådet för strategisk forskning informerar separat om inledningen av ansökan.

Rådet för strategisk forskning har som uppgift att finansiera långsiktig och problemcentrerad forskning i programform i syfte att finna lösningar på viktiga utmaningar som gäller reformer i det finländska samhället. Forskningen stöder samhällspolitiken och de samhälleliga funktionerna och tjänsterna. Statsrådet beslutar årligen om temaområden och prioriteringar för den strategiska forskningen. Rådet för strategisk forskning beslutar bl.a. om programhelheterna, organiseringen av ansökan och om valet av forskningsprojekten och ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt som finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft.

Vid sidan av den strategiska forskningsverksamheten har regeringen tillgång till statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet (TEAS). Genom det kan man finansiera forsknings- och utredningsverksamhet som sker med en kortare tidsplan till stöd för beslutsfattandet. I höst utreds bl.a. vilka alternativ det finns för genomförandet av basinkomstförsöket och inrättandet av en försöksfond. Utredningen över basinkomstförsöket håller på att inledas och regeringen fastställer försöksmodellen nästa år.

I forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamheten prioriterar regeringen sådana utrednings- och forskningsprojekt som stöder regeringens spetsprojekt.

Ytterligare information:

Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli och Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 216

Länkar:

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Rådet för strategisk forskning