Valtioneuvoston kanslia uudistaa ministeriöiden asianhallinnan

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.2.2017 12.30
Tiedote
Valtioneuvoston kanslia uudistaa ministeriöiden asianhallinnan

Valtioneuvoston kanslia uudistaa asianhallintaan liittyvät toimintatavat kaikissa ministeriöissä. Yhteistyössä ministeriöiden kanssa digitalisoidaan asianhallintaan liittyvät toimintaprosessit ja käyttöönotetaan ministeriöiden yhteinen asianhallintajärjestelmä. Valtioneuvoston kanslia allekirjoitti perjantaina 17. helmikuuta sopimuksen yhteisen asianhallintajärjestelmän kehittämisestä ja käyttöönotosta Tieto Oyj:n kanssa.

Asianhallintaan liittyvien toimintojen kehittämisellä edistetään yhtenäistä valtioneuvostoa sekä siirrytään sähköisiin työnkulkuihin ja digitaaliseen arkistointiin kaikissa ministeriöissä.

”Valtioneuvoston asianhallinnan yhtenäistäminen on merkittävä ja haastava operaatio, jota on valmisteltu jo pidemmän aikaa. Tavoitteena on yhtenäistää valtioneuvoston toimintatapoja laajalti ja siirtyä uuden asianhallintaratkaisun myötä kohti digitaalista toimintakulttuuria”, sanoo toimialajohtaja Max Hamberg valtioneuvoston kansliasta.

Nyt allekirjoitettu toimitussopimus on voimassa vuoteen 2020 saakka. Sopimuskaudella korvataan aiemmat ministeriökohtaiset asianhallintaratkaisut, samoin kuin valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmä ja EU-asioiden hallintajärjestelmä. Uusi yhteinen järjestelmä tulee käyttöön myös oikeuskanslerinvirastossa ja tasavallan presidentin kansliassa. 

Neuvottelumenettelynä toteutettu hankinta on tehty yhteistyössä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kanssa siten, että kilpailutettua ratkaisua voidaan myöhemmin ryhtyä käyttämään myös muualla valtionhallinnossa.   

Hankittu ratkaisu sisältää kaikki nykyaikaisen tiedonhallinnan toiminnallisuudet, kuten asianhallinnan, asiakirjan- ja dokumentinhallinnan, säilytysratkaisun ja tiedonohjausjärjestelmän sekä prosessien automatisoinnin tuen. Uudet toimintatavat ja uusi asianhallintaratkaisu otetaan ministeriöissä käyttöön vaiheistetusti vuosien 2018–2020 aikana.

Lisätietoja: toimialajohtaja Max Hamberg, p. 0295 160 889 ja hankepäällikkö Suvi Albert, p. 0295 160 399 

​Valtioneuvoston yhteistä asiainhallintajärjestelmää (VAHVA) koskevan sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (Raha-asiainvaliokunta 16.2.2017)