FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat haettavana

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.10.2017 11.18
Tiedote 441/2017
Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat haettavana

Valtioneuvoston kanslia avaa haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat (yhteensä 9 400 000 €). Hakuaika on 2.10.2017–9.11.2017 ja päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään mahdollisimman pian haun päättymisen jälkeen.

Haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan. Tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä.

Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille.

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta sekä hakuilmoitus, -ohjeet ja -asiakirjat löytyvät valtioneuvoston verkkosivuilta.