Valtioneuvoston yleisistunnon 11.4.2019 päätösaineisto julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto 11.4.2019 13.48
Tiedote
Valtioneuvoston yleisistunnon 11.4.2019 päätösaineisto julkaistu

Valtioneuvoston yleisistunnon 11.4.2019 päätösaineistot ovat luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla