FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva määrärahahaku avattu

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.10.2018 14.45
Tiedote 462/2018
Vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa toimeenpaneva määrärahahaku avattu

Valtioneuvoston kanslia avaa haettavaksi valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja yhteensä 7 800 000 euroa. Hakuaika on 8.10.2018–15.11.2018. Kuudesta osakokonaisuudesta ja niille valituista teemoista koostuva haku perustuu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.

Haun kuusi osakokonaisuutta ovat Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus; Ympäristö, luonnonvarat ja puhtaat ratkaisut; Kestävästi kilpailukykyinen Suomi; Kansallinen ja globaali turvallisuus; Kestävä alue- ja kaupunkikehitys sekä Kehittyvä ja kestävä julkishallinto.

Haku on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Määräraha myönnetään vain taustaorganisaatiolle, ei yksittäiselle henkilölle.

Päätökset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista pyritään tekemään joulukuun 2018 aikana. Hankkeissa tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tavoitteena on luoda perusta tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä.

Lisätietoja määrärahahausta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan verkkosivuilta: tietokayttoon.fi/maararahojen-haku.

Lisätiedot: projektipäällikkö Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia p. 0295 160 187, vnteas@vnk.fi