Skip to content
Government and ministries Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Ministrarna med ansvar för jämställdhet uppmanar alla europeiska länder att utan dröjsmål ansluta sig till Istanbulkonventionen för att minska våldet mot kvinnor

Social- och hälsovårdsministeriet
11.5.2021 11.26
Pressmeddelande 127/2021

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet fyller tio år den 11 maj. De europeiska ministrarna som ansvarar för jämställdhet och många andra ministrar från EU-länderna har i samband med årsdagen undertecknat ett gemensamt uttalande där de europeiska staterna uppmanas att snabbt ansluta sig till avtalet.

I Finland har uttalandet undertecknats av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. I uttalandet deltar Österrike, Belgien, Estland, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Grekland, Cypern och Sverige.

Under den senaste tiden har betydelsen av Istanbulkonventionen ifrågasatts i många länder. Detta trots att coronaviruspandemin har ökat de negativa konsekvenserna i synnerhet för kvinnor. Genom uttalandet vill ministrarna betona konventionens betydelse och uppmuntra de EU-länder som ännu inte omfattas av den att ansluta sig till avtalet och vidta konkreta åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor.

Ungefär var tredje kvinna har utsatts för våld efter att ha fyllt 15 år

33 stater har ratificerat eller anslutit sig till avtalet som går under namnet Istanbulkonventionen. Finland ratificerade konventionen 2015.

Syftet med Istanbulkonventionen är att förebygga och avskaffa våld mot kvinnor och även våld i hemmet. Målet är också att skydda offren och ställa våldsförövaren till svars. Istanbulkonventionen är det första allmäneuropeiska juridiskt bindande avtalet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor.

Våld mot kvinnor är ett globalt människorättsproblem som har förvärrats ytterligare av coronaepidemin. Inom Europeiska unionen har uppskattningsvis var tredje kvinna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld sedan hon fyllt 15 år. Cirka 50 kvinnor dör varje vecka i EU-länder som offer för våld i hemmet. De årliga kostnaderna för våld mot kvinnor i EU uppskattas till över 225 miljarder euro.

Finland har gett Istanbulkonventionen ett starkt stöd och främjar ett så brett godkännande av konventionen som möjligt. Dessutom stöder Finland EU:s anslutning till Istanbulkonventionen. Finland har som mål att Europeiska unionen i allt högre grad ska arbeta för att minska allt våld mot kvinnor. Finland förespråkar också att avtalet genomförs fullt ut i all EU:s verksamhet. 

I Finland har planen för genomförandet av Istanbulkonventionen utarbetats för åren 2018–2021. Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (NAPE) bereder under detta år en genomförandeplan för åren 2022–2025.

Statsrådet godkände dessutom år 2020 ett program för bekämpning av våld mot kvinnor för åren 2020–2023. Förebyggandet och bekämpningen av våld mot kvinnor är också en av prioriteringarna för Sanna Marins regering.

Ytterligare information:

Taina Riski, specialsakkunnig, generalsekreterare för NAPE, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected], tfn 029 524 7364
Tanja Auvinen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 029 51 63715