Skip to content
Government and ministries Media

EU tiivistää dialogia ja syventää kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa

Sisäministeriö
11.5.2021 15.59
Tiedote 55/2021
Euroopan unionin lippu.

EU-jäsenvaltiot ja Portugalin kutsuma joukko Afrikan maita kokoontuivat kansainväliseen muuttoliikekonferenssiin videoyhteydellä 11.5. Kokous järjestettiin EU:n puheenjohtajamaa Portugalin aloitteesta ja Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen. Konferenssiin osallistuivat myös Euroopan komissio, Euroopan ulkosuhdehallinto, Afrikan unioni, EU-virastoja sekä muuttoliikkeeseen liittyviä kansainvälisiä järjestöjä.

Portugali on keskittynyt puheenjohtajakautensa alkupuoliskolla kumppanuuksien syventämiseen EU:n ja valikoitujen muuttoliikkeen alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa.  Toinen prioriteetti on ollut laillisten maahantuloreittien edistäminen.  Nämä molemmat asiat olivat myös konferenssin agendalla.

-Tänään meillä oli loistava mahdollisuus laajaan dialogiin kumppanimaiden kanssa. Keskusteluissa korostui se, että tarvitsemme räätälöityjä ja aidosti molempia osapuolia hyödyttäviä tasavertaisia kumppanuuksia muuttoliikkeen lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa, sanoo valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen.

Pakolaisten uudelleensijoittamisella suojellaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia

Laillisten maahantuloreittien edistäminen ja kehittäminen on keskeinen osa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkauudistusta. Pakolaisten uudelleensijoittaminen jäsenvaltioihin on vaikuttava keino tarjota suojelua kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville pakolaisille ja jakaa vastuuta globaalisti.

-Pakolaisten uudelleensijoittamista tulee lisätä. Maailmanlaajuinen tarve tälle on ehkä suurempi kuin koskaan. Meidän pitää myös selvittää täydentäviä laillisia maahantuloreittejä niille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Suomi osallistuu aktiivisesti tähän keskusteluun EU:ssa, kertoo Parviainen.

Ihmissalakuljettajien toimiin puuttuminen edellyttää tehokasta yhteistyötä

Konferenssissa keskusteltiin myös mm. muuttoliikkeiden hallinnasta EU:n ulkorajoilla, palauttamisen ja takaisinoton haasteista sekä yhteisistä ratkaisuista, joilla voitaisiin puuttua ihmissalakuljetukseen ja -kauppaan. Euroopan komissio päivittää ihmissalakuljetuksen vastaista toimintasuunnitelmaansa tänä vuonna.

-Ihmissalakuljettajien toimiin puuttuminen edellyttää tehokasta yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten ja lähtö- ja kauttakulkumaiden vastaavien viranomaisten kesken. Tällainen yhteistyö on välttämätöntä, jos salakuljettajat halutaan syytteeseen ja oikeuteen, toteaa Parviainen.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen, p. 050 477 85 20, [email protected] 
erityisasiantuntija Elina Johansson, p. 0295 488 615, [email protected]