Skip to content
Media
Valtioneuvoston kanslia frontpage

Finland omarbetade sin strategi för den arktiska politiken

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.6.2021 13.40 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 13.54
Pressmeddelande 385/2021
Blild: Mia Rönkä

Statsrådet fattade ett principbeslut om Finlands strategi för den arktiska politiken vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 17 juni. Strategin för den arktiska politiken lyfter fram Finlands mest centrala mål i fråga om den arktiska regionen och sammanställer de viktigaste prioriteterna för att uppnå målen. All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter. Utifrån dessa utgångspunkter kan man även granska mål som hänför sig till ekonomisk verksamhet och Finlands ekonomiska intressen.

”Målet för strategin är att gemensamt lyfta fram Finland som arktiskt land. Enligt strategin är hela Finland ett arktiskt land. Finlands intressen i arktiska frågor och Finlands arktiska kompetens berör hela landet. Samtidigt stöder och stärker hela landets arktiska tillhörighet bilden av Finland som ett arktiskt land i internationella sammanhang”, säger statssekreterare Henrik Haapajärvi.

Efter den föregående arktiska strategin från 2013 har klimatförändringen framskridit snabbare än väntat både globalt och i den arktiska regionen. Dessutom har det skett förändringar i den internationella omvärlden. Vidare har de direkta och indirekta konsekvenserna av covid-19-pandemin påverkat det arktiska samarbetet och den arktiska regionen.

Utarbetandet av en strategi för den arktiska politiken är en central del av Finlands arktiska politik. Strategin har utarbetats i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Strategin omfattar ungefär två valperioder och sträcker sig fram till 2030.

Strategin publiceras på sex språk (finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska). Efter statsrådets principbeslut offentliggörs strategin i form av en publikation, som även kommer att innehålla informationsrutor som kompletterar och förtydligar strategin.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, generalsekreterare för delegationen för arktiska frågor, tfn +358 40 823 84 92, och Emma Borg, projektplanerare, strategiavdelningen vid statsrådets kansli, tfn +358 46 921 97 92